KONTAKT >

Omega24 

 

Biuro Rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

Pomagamy w doborze ubezpieczeń zapewniając dostosowaną do Państwa potrzeb ochronę majątku, zdrowia i życia oraz  biznesu. Współpracujemy z wiodącymi na rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi. Specjalizujemy się w sprzedaży ubezpieczeń dla klienta indywidualnego oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Biuro Rachunkowe

 

     Ubezpieczenia

 

05-500 Piaseczno

 

Ul. Warszawska 21

księgowość Piaseczno
UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
UBEZPIECZENIA MEDYCZNE
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE, DLA FIRM, NNW
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, DLA FIRM, NNW
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE; OC ZAWODOWE


UBEZPIECZENIE HIV/WZW

Ubezpieczenie zawodów medycznych

Ubezpieczenie  kierowane jest do osób między 18 a 65 rokiem życia wykonujących zawody medyczne między innymi do  lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione na badania medyczne i kurację antyretrowirusową po ekspozycji na zarażenie się wirusem HIV lub WZW, w wyniku wypadku podczas wykonywania zawodu medycznego, mającego miejsce w okresie ubezpieczenia na terytorium Polski. 

 

Wysokość sumy ubezpieczenia uzależniona jest od wybranej opcji: basic, standard lub premium.

Roczna składka już od 100 PLN! 

 

zawody medyczne ubezpieczenia
Ubezpieczenia dla młodego kierowcy
Ubezpieczenia Piaseczno
 •  koszty leczenia w kraju i za granicą

 •  koszty poszukiwań i ratownictwa

 •  koszty leczenia następstw nieszczęśliwych   wypadków

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 • ubezpieczenie ASSISTANCE (np. wcześniejszy powrót do kraju, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku upadłości biura podróży)

 • ubezpieczenie sprzętu sportowego

 • ubezpieczenie dla osób pracujących za granicą

 • zwrot kosztów za odwołanie imprezy turystycznej

 • organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pogrzebu w Polsce lub kraju stałego pobytu

 • amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych

 

Ubezpieczenia turystyczne

Kontakt

Kontakt

Ubezpieczenie zdrowia i życia

 OC, Autocasco (AC), ASSISTANCE, następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, OC krótkoterminowe, ubezpieczenie szyb, bagażu

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 • domów i mieszkań, domku letniskowego

 • mienia w budowie

 • sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, sprzętu medycznego

 • ubezpieczenie dla najemców

 • ubezpieczenie pod kredyt

 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez zwierzęta wyrządzone przez zwierzęta

 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 

 • ubezpieczenie ASSISTANCE (np. pomoc hydraulika przy cieknącym kranie)

 • ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej

UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ/ DOMÓW

Kompleksowa ochrona  rolników i ich majątku, odpowiedzialność cywilna rolników, ubezpieczenia budynków rolniczych, dobrowolne ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia Piaseczno- ubezpieczenie OC, ASSISTANCE, AUTOCASCO, ubezpieczenie domu, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie szkolne, ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie firmy OC, ubezpieczenie rolnika, ubezpieczenie zdrowia, ubezpieczenie życia, ubezpieczenie zdrowia i życia
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACJA
OC BIUR RACHUNKOWYCH

NASZA OFERTA

UBEZPIECZENIA DOM
 • gwarancje ubezpieczeniowe (przetargowe, należytego wykonania, usunięcia wad)

 • ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia w transporcie
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie środków obrotowych
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
 • ubezpieczenia floty
 • ubezpieczenia cyber (ochrona bezpieczeństwa informacji, wsparcie informatyki śledczej, ochrona w zakresie roszczeń cywilnoprawnych oraz regulacyjnych) 
 • grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników  i ich rodzin

OC zawodowe obowiązkowe / dobrowolne:

 • biur rachunkowych, księgowych zatrudnionych na etacie
 • doradcy podatkowego
 • zarządcy nieruchomości
 • członków zarządu dla menadżerów spółek kapitałowych, fundacji, spółdzielni
 • lekarzy, pielęgniarek
 • fizjoterapeuty
 • przewoźnika
 • nauczycieli, wychowawców kolonijnych, instruktorów
 • informatyka
 • prawnika
 • inne
 • apteki i farmaceuci
 • zawody medyczne
 • branża budowlana
 • branża gastronomiczna
 • warsztaty samochodowe
 • biura rachunkowe

 • informatycy
 • edukacja
 • salony kosmetyczne i fryzjerskie
 • weterynarze
 • inne

Przykładowe branże

Przykładowe ubezpieczenia

Przykładowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenia dla firm