OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >

Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej za naruszenie RODO oraz szkód cyber 

 

OC dobrowolnej obejmująca odpowiedzialność cywilną oraz administracyjną z tytułu naruszenia przez Ubezpieczonego przepisów RODO oraz pokrywająca szkody w systemie i bazach informatycznych Ubezpieczonego wywołane działaniem złośliwego oprogramowania np. wirusów lub atakami hakerów.

Zapytaj o ubezpieczenie

OC doradcy podatkowego

Dla kogo jest ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie OC Doradcy podatkowego Lloyd's przeznaczone jest dla przedsiębiorców wykonujących ten zawód zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym oraz osób świadczących usługi doradztwa podatkowego w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Ubezpieczenie obowiązkowe doradców podatkowych

 

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe spełnia wymogi polskiego prawa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów obejmuje prowadzenie czynności doradztwa podatkowego z limitem 10 tys. euro na każde zdarzenie.

Ubezpieczenie dobrowolne doradców podatkowych

 

Polisa gwarantuje dodatkowy, szeroki zakres:

• nadwyżkowy limit do 1 mln zł ponad ubezpieczenie obowiązkowe,

• doradztwo kadrowe (ZUS, listy płac, akta osobowe), • dodatkowe koszty obrony,

• koszty obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym,

• odpowiedzialność za naruszenie własności intelektualnej, tajemnicy zawodowej oraz zniesławienie,

• odpowiedzialność za utratę dokumentów

Ubezpieczenie dobrowolne  OC odpowiedzialności karno- skarbowej

 

OC dobrowolnej obejmująca ochroną osobistą odpowiedzialność karno-skarbową doradcy podatkowego. Pokrywa koszty ochrony prawnej i kar administracyjnych w postępowaniach wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Dodatkowo obejmuje koszty ochrony prawnej związanej z osobistą odpowiedzialnością karno-skarbową.

Ubezpieczenie  od utraty dochodu i NNW 

Zapytaj o ubezpieczenie

Zapytaj o ubezpieczenie

Ubezpieczenie  od utraty dochodu i NNW