OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane Państwa  pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (e-mail, telefon, imię i nazwisko, dane finansowe) oraz ze źródeł publicznie dostępnych np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub innych podobnych źródeł. 

 

 

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług, jest  Omega 24 z siedzibą w Piasecznie (05-500) ul Warszawska 21.

 2. W sprawach związanych z Państwa danymi można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail omega24.omega@gmail.com.

 3. Dane osobowe przetwarzamy w celach niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o świadczenia usług księgowo- kadrowych, rozliczeń podatkowych, przygotowania oferty i wykonania umów ubezpieczenia   (art. 6 ust. 1 lit. b ), realizacji obowiązków ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c ), realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach marketingowych świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f ) .

 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla celów związanych z wykonaniem umowy lub realizacji żądań osoby której dane dotyczą (np. korespondencja w zakresie udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przygotowanie oferty ubezpieczenia). Nie podanie danych spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie oferty.

 5. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do tych danych osób trzecich, stosując organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 6. Odbiorcami danych są instytucje upoważnione z mocy prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy, organy ścigania itp.) oraz podmioty współpracujące z Omega 24 (np. informatycy w zakresie wsparcia technicznego, kancelarie prawne, firmy windykacyjne).

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora między innymi do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych/ dokumentów księgowych wynikającego z przepisów prawa. Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania  tej zgody.  W przypadku marketingu bezpośredniego  dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.  

 8. Nie przekazujemy danych osobowe do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

 9. Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje: prawo dostępu do swoich danych osobowych, modyfikacji nieprawidłowych danych a także w określonych przypadkach usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania; prawo przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Udostępnione dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

 

POLITYKA COOKIES

 

 

 1. Administrator używa  plików cookies w czasie korzystania przez  użytkownika z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora.

 2. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu kojarzone są wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.

 3. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora.

 4. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie.

 5. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).

 6. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce "opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

 7. Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwis społecznościowy Facebook (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).

 

 

 

 

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >