OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >

Ubezpieczenie  od utraty dochodu i NNW

Zapytaj o ubezpieczenie

OC zarządcy nieruchomości

Ubezpieczenie OC  zarządcy nieruchomości Lloyd's

przeznaczone jest dla przedsiębiorców wykonujących ten zawód na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz osób świadczących usługi zarządzania nieruchomościami w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

spełnia wymogi polskiego prawa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów obejmuje prowadzenie czynności zawodowych przez samego zarządcę jak i osoby współpracujące z limitem sumy gwarancyjnej 50 tys. euro na jedno i wszystkie zdarzenia.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

zapewnia nadwyżkę ponad limit obowiązkowego ubezpieczenia do sumy 2 000 000 zł.

 

Obejmuje pokrycie kosztów obrony, oraz  roszczenia z tytułu

- naruszenia obowiązku zachowania  tajemnicy

- oszczerstwa,  zniesławienia lub pomówienia 

- naruszenia praw własności intelektualnej.

 

Pokrywa roszczenia dotyczące wykonywania umowy

joint venture lub innego wspólnego przedsięwzięcia a także  koszty odtworzenia nieumyślnie utraconych dokumentów czy rażącego niedbalstwa.

 

Pokrywa koszty obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym - jeśli dotyczą one bezpośrednio roszczenia.

Odpowiedzialności cywilna i administracyjna za naruszenie RODO oraz szkód cyber

Pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych w postępowaniach związanych z przepisami RODO oraz koszty incydentu informatycznego związanego z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania.