OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pracowniczej  WIENER kierowane  jest dla księgowych, kadrowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu odpowiedzialnych za finanse spółki, pracowników działu kadr, osób odpowiedzialnych za płace.

W ramach ubezpieczenia OC ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną i materialną  za wyrządzone szkody:

 

  • w związku z wykonywaniem czynności księgowych  związanych z rachunkowością lub innej ewidencji działalności gospodarczej
  • w związku z wykonywaniem nadzoru nad czynnościami księgowymi
  • z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów
  • za szkodę powstałą wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty zniszczenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesłania informacji, w tym drogą elektroniczną /e-mail) 
  • związane z błędami w obliczeniach wynagrodzenia, prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie.

Ubezpieczenie OC księgowych

Ochrona 

 

Odpowiedzialność cywilna i pracownicza księgowych oraz osób prowadzących obsługę plac wraz z asystą prawną w spawach podatkowych i obsługi plac

 

Składka  od 680 PLN

 

Suma ubezpieczenia

od 50 000 zł do 500 000 zł

Asysta prawna

 

Ochrona  obejmuje konsultacje prawnopodatkowe dotyczące  podatków PIT, CIT, VAT,  VAT, podatków od czynności cywilnoprawnych PCC, podatków lokalnych,  

ZUS

Dla kogo:

 

Oosoby zatrudnione na etacie, umowach cywilnoprawnych, 

Zapytaj o ubezpieczenie