OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >

Dla kogo jest ubezpieczenie turystyczne zagraniczne?

Dla wszystkich planujących swoją podróż zagraniczną zarówno w ramach rekreacji jak i wyjeżdżających służbowo- do pracy. To ubezpieczenie dla osób oczekujących kompleksowej ochrony   i wsparcia podczas podróży zagranicznych  w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, ochroną bagażu przed uszkodzeniem lub kradzieżą, odpowiedzialnością cywilną w życiu prywatnym.

 

 

Jaką sumę ubezpieczenia wybrać?

Wysokość sumy ubezpieczenia zależy gdzie się wybieramy. Im dalej planujemy wyjazd -  tym wyższa suma ubezpieczenia powinna być na polisie z uwagi o wyższe koszty leczenia, koszty powrotu do kraju (organizacji transportu) po nieszczęśliwym wypadku czy  koszty repatriacji zwłok. Koszty leczenia za granicą mogą się okazać bardzo wysokie w przypadku gdy zdarzy się wypadek lub nagle zachorujesz. Każdemu może się przydarzyć  wypadek samochodowy, złamana noga czy  nagłe zachorowanie np. udar, zawał sera, niestrawność żołądkowa. 

 

 

Mam Kartę EUZ, czy potrzebuję ubezpieczenia turystycznego?

Zakres leczenia w ramach karty EKUZ jest ograniczony. Obejmuje tylko leczenie niezbędne i planowane w ramach systemu publicznej opieki medycznej  danego państwa w którym się znajdujemy i  na takich samych zasadach na jakich korzystają obywatele danego kraju.  Część usług może okazać się płatna np. wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu, leki.

 

Np. wyjeżdżając do  Chorwacji musisz się liczyć z kosztami w przypadku  takich usług jak:

 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – 1,32 euro,

 • leczenie specjalistyczne i szpitalne – pacjent pokrywa 20% kosztów, ale nie więcej niż 265,44 euro,

 • wizyta u stomatologa – 1,32 euro pod warunkiem, że świadczenie, które pacjent uzyskał, jest świadczeniem gwarantowanym, ujętym w wykazie HZZO. Za pozostałe świadczenia oraz materiały ponadstandardowe pacjent musi zapłacić w pełnej wysokości,

 • leki – pacjent współpłaci za leki gwarantowane, ujęte w wykazie HZZO, tylko niektóre, podstawowe leki przepisane przez lekarza są bezpłatne. Koszt leków nierefundowanych pacjent musi pokryć w pełnej wysokości.

 

Należy pamiętać, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów tj.:

· kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem koniecznie rozważ ubezpieczenia turystycznego.
· kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).
 

Ile kosztuje transport medyczny do Polski?

Cena transportu medycznego  uzależniona jest od  miejsca z którego ma odbyć się transport do Polski, stanu zdrowia  pacjenta w zależności od doboru sprzętu medycznego i odpowiedniego zespołu medycznego , środka lokomocji uzależnionego od zdolności pacjenta do podróżowania, terminu realizacji zlecenia. Koszt transportu samolotem  z terenu  państw Unii Europejskiej   może wynieść od 10 do 100 tys. zł. Koszty repatriacji pacjentów z Kanady do kraju to kwota ok. 200 tys. zł, a ze Stanów Zjednoczonych lub Azji 250 – 300 tys. zł.

 

Ile kosztuje leczenie za granicą?

 

Szwecja

 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty  – opłata jest różna, w zależności od regionu, i wynosi od 100 do 450 koron szwedzkich, 

 • leczenie stomatologiczne – jest płatne w całości, ale do pewnego limitu. Jeśli go przekroczysz, płacisz od 30% do 65% kwoty, którą ponosisz powyżej tego limitu,

 • porada ambulatoryjna w szpitalu (bez pobytu) – zapłacisz zryczałtowaną opłatę w wysokości ok. 250 koron szwedzkich,

 • pobyt w szpitalu – stawka dzienna wynosi ok. 80 koron szwedzkich,

 • odpłata za leki – zależy od limitu ogólnych wydatków na leki w ciągu roku. Do limitu 900 koron szwedzkich zapłacisz pełną kwotę za leki na receptę. Między 900 a 4300 koron szwedzkich zapłacisz od 10% do 50% ceny leków. Powyżej 4300 koron szwedzkich otrzymasz leki bezpłatnie

 

Grecja

Darmowe jest leczenie w ramach publicznej służby zdrowia (ESY i PEDY). Za świadczenia w prywatnych placówkach, które mają kontrakt z EOPYY, trzeba zapłacić.

 • badania – 15% kosztów świadczenia,

 • leczenie stacjonarne w szpitalu – 30% ceny procedury medycznej lub 10% ceny dziennej hospitalizacji, opłata za opiekę lekarza i anestezjologa oraz ewentualne koszty wyższego standardu sali i koszty dodatkowe.

 • konsultacja w prywatnej placówce, która ma kontrakt z EOPYY – jeśli przekroczony został limit 200 konsultacji w miesiącu.

 • Za leki na receptę pacjent płaci 25% ich ceny. Za leki na niektóre poważne i przewlekłe choroby pacjent płaci mniej – 10% lub są one bezpłatne. Każda zrealizowana recepta kosztuje 1 euro.

 

 

Hiszpania

W Hiszpanii leczenie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub szpitalach jest darmowe. Darmowy jest także transport na obszarze kraju – jeśli był niezbędny i został zalecony przez lekarza.

Obowiązuje pełna odpłatność za leczenie stomatologiczne.

Płatne są także leki. Jeśli są refundowane, pacjent pokrywa tylko od 40% do 60% ich ceny, a emeryci od 10% do 60% ich ceny. Odpłatność za leki częstego użytku stosowane w ciężkich lub przewlekłych chorobach wynosi 10% ich ceny, ale nie może przekroczyć 4,24 euro za opakowanie.

 

 

Austria

W Austrii za niektóre świadczenia trzeba zapłacić, mimo że w Polsce są bezpłatne. Nie są one zwracane przez NFZ. Oto przykładowe, płatne świadczenia w Austrii i ich szacunkowe koszty:

 • pobyt w szpitalu – jeden dzień kosztuje od 12 do 20,10 euro, przy założeniu, że nie przekroczysz 28 dni pobytu w ciągu jednego roku kalendarzowego,

 • podwyższony standard opieki w szpitalu według specjalnego cennika, tzw. Sonderklasse – jeśli pracownicy szpitala złożą ofertę takiego standardu i Ty się na nią zgodzisz (podpiszesz ją), wówczas koszt pobytu w szpitalu będzie wyższy. Zarówno podstawowy koszt pobytu, jak też dopłata za podwyższony standard nie będą zwracane przez NFZ,

 • środki pomocnicze (wyroby medyczne) – uzyskasz na nie receptę, ale będziesz musiał pokryć 10% kosztu ich zakupu, zapłacisz co najmniej 31 euro, a w przypadku okularów i szkieł kontaktowych – co najmniej 93 euro),

 • leczenie stomatologiczne – obowiązuje częściowa odpłatność. Cenniki są dowolnie ustalane przez stomatologów i to oni informują o kosztach ich leczenia,

 • opłata za leki refundowane – 5,55 euro za każdy lek. Koszt leków nierefundowanych może pokryć austriacka kasa chorych tylko za zgodą głównego lekarza kasy,

 • medyczny transport lotniczy na terenie Austrii,

 • ratownictwo górskie.

 

 

Słowacja

Na Słowacji leczenie u lekarza pierwszego kontaktu, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne są bezpłatne. Za niektóre świadczenia trzeba jednak zapłacić, mimo że w Polsce są bezpłatne. Nie są one zwracane przez NFZ. Oto przykładowe, płatne świadczenia na Słowacji i ich szacunkowe koszty:

 • leczenie stomatologiczne – w nagłych przypadkach pobierana jest opłata w wysokości 2 euro, a pacjent może ponieść koszty materiałów wykorzystanych w trakcie leczenia. Pozostałe świadczenia są w całości płatne przez pacjenta,

 • wizyta w pogotowiu (Lekárska služba prvej pomoci, Ústavná pohotovosť) – opłata w wysokości 2 lub 10 euro. Pacjent jest z niej zwolniony, jeżeli po zbadaniu okaże się, że musi pozostać w szpitalu,

 • pobyt w szpitalu – jest bezpłatny dla pacjenta, ale od osoby towarzyszącej mu w szpitalu naliczana jest opłata w wysokości 3,30 euro za dzień,

 • opłata za leki refundowane – 0,17 euro za receptę. Leki na receptę mogą być bezpłatne, częściowi płatne lub płatne w pełnej wysokości,

 • transport medyczny – 0,10 euro za kilometr. Opłatę pobiera przewoźnik.

 • ratownictwo górskie.

 

 

Włochy

We Włoszech za niektóre świadczenia trzeba zapłacić, mimo że w Polsce są bezpłatne. Nie są one wtedy zwracane przez NFZ. Darmowe jest leczenie szpitalne. Oto przykładowe, płatne świadczenia we Włoszech i ich szacunkowe koszty:

 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – zapłacisz do 36,15 euro za wizytę,

 • wizyta u lekarza specjalisty – zapłacisz część kosztów wizyty.

 • leczenie stomatologiczne – zapłacisz pełny koszt wizyty,

 • opłata za leki – mogą być objęte ryczałtem, darmowe, płatne w połowie lub w całości. Pełnopłatne leki mają dopisek „ticket” na rachunku. Ryczałt może zwrócić Ci NFZ, jeśli złożysz o to wniosek,

 • transport do szpitala – zapłacisz część kosztów.

 

Informację na temat karty EKUZ  i realizacji usług medycznych możesz znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (źródło: https://www.nfz.gov.pl/)

 

 

Ubezpieczenie turystyczne  może uchronić nas  przed wysokimi kosztami leczenia czy transportu medycznego do Polski.

COMPENSA

VOYAGE

GENERALI

koszty rezygnacji w 

GENERALI

Podróż

COMPENSA

VOYAGE

WARTA

TWOJE NNW

WARTA

TRAVEL

WIENER

PAKIET PODRÓŻ

Ubezpieczenia turystyczne

Zapytaj o ubezpieczenie

Zapytaj o ubezpieczenie