KONTAKT >

Omega24 

 

Biuro Rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

Biuro Rachunkowe

 

     Ubezpieczenia

 

05-500 Piaseczno

 

Ul. Warszawska 21

księgowość Piaseczno

- ochrona dzieci od 5 miesiąca życia do 21 roku życia

- ochrona podczas uprawiania sportów wyczynowych

- ochrona dziecka w sieci

- wypłata świadczenia zaraz po wypadku -do 500 zł za 1% uszczerbku

- pakiet ASSISTANCE NNW oraz NAGŁE ZACHOROWANIE DZIECKA w tym wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, pomoc psychologa (również po próbach samobójczych), dostawa leków, koszty zakwaterowania rodziców w hotelu podczas pobytu dziecka w szpitalu, organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku, organizacja o dostawa sprzętu rehabilitacyjnego.

Za dodatkową składką ubezpieczenie obejmuje ugryzienie kleszcza (koszty wizyty lekarskiej, refundacja antybiotykoterapii), drugą opinię medyczną w przypadku nagłych zachorowań i posiadania planu leczenia po przeprowadzonej diagnostyce.

Oblicz składkę

Ubezpieczenie szkolne, ubezpieczenie przedszkole, szkoła, studiała,  ucznia, studenta

UBEZPIECZENIE SZKOLNE EDUPOLISA

UBEZPIECZENIE SZKOLNE PAKIET OŚWIATA

- ochrona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – także podczas wakacji, ferii, świątecznych przerw, w nauce i zajęć w szkolnych klubach sportowych; świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki

- dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci w wysokości 100%, gdy nastąpiła na skutek wypadku na terenie placówki oświatowej; zwrot kosztów zaleconych przez lekarzy protez,  ortez czy aparatów słuchowych

- ochrona podczas uprawiania sportów, zarówno w szkole, jak i na zajęciach pozaszkolnych

- pokrycie kosztów wizyty lekarza, pielęgniarki, pomocy  psychologa

- transport medyczny

- pomoc gdy doszło do włamania na konto w portalu społecznościowym

 

Wypłata świadczeń z tytułu:

- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego czy choroby

- śmierci rodziców lub opiekunów prawnych na skutek nieszczęśliwego wypadku

- poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej;

- ugryzienia przez kleszcza, gdy stwierdzono boreliozę lub odkleszczowe zapalenie mózgu.

Oblicz składkę

UBEZPIECZENIE SZKOLNE UNIQA

Ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły a także dla

uczniów szkół specjalnych i sportowych, słuchaczy placówek oświatowo - wychowawczych, studentów, doktorantów do 26 roku życia w związku z uszkodzeniem ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.

  • Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

  • Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

  • Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów.

Oblicz składkę