OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno
23 maja 2019

 

 

  • Kasy fiskalne on-line to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  • Zakup kas on-line będzie w części refundowany.

  • Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe.

  • Wprowadzenie kas on-line to kolejny krok w uszczelnieniu podatku VAT.

 

 

Kasy on-line to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych.

Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas on-line pozwoli na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika, będzie sprzyjać uczciwej konkurencji i pozwoli przeciwdziałać zjawisku szarej strefy.

Wprowadzenie kas to kolejny krok w uszczelnieniu podatku od towarów i usług na ostatnim etapie obrotu tj. sprzedaży detalicznej.

 

 

Wymiana kas rejestrujących na kasy on-line

 

Wprowadzenie kas on-line co do zasady nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line. Wyjątkiem są niektóre branże, które będą musiały stosować kasy on-line, w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących:

 

 

  • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r.,

  • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla - od 1.07.2020 r.,

  • branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze – od 1.01.2021 r.

 

 

Pozostali podatnicy nie mają określonego terminu na wymianę dotychczas używanych kas rejestrujących. Zakup kas on-line będzie w części refundowany. Kwota refundacji wynosi obecnie 700 zł.

 

 

 

Kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

 

Terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.,

  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

 

Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników.

 

Podatnik może używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.

 

Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe.

Zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie refundowany.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

 

 

Podstawy prawne:

 

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

 

 

 

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line


ulga podatkowa

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >