OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno
06 marca 2019

 

Od 15 lutego 2019 roku w Portalu podatkowym podatki.gov.pl podatnik ma możliwość  rozliczenia zeznania podatkowego za rok 2018 w wersji elektronicznej.


W tym celu na portalu udostępniona została nowa usługa Twój e-PIT pod adresem https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/.

Usługa dotyczy osób rozliczających na formularzach PIT-37 i PIT-38, co oznacza, że z tej formy rozliczenia się z Urzędem Skarbowym mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, zlecenie, dzieło lub osiągające przychody kapitałowe. 

 

Co to oznacza dla nas - podatników?

 

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała nasze zeznania roczne na podstawie informacji otrzymanych od płatników, rocznego obliczenia podatku, wpłaconych przez podatnika zaliczek.

 

Zadaniem naszym- podatników jest zweryfikowanie przygotowanego formularza przez Urząd i zaakceptowanie zeznania przed 30 kwietnia 2019 roku.
Jeżeli zgadzamy się z zawartością zeznania akceptujemy je bez wprowadzania jakichkolwiek poprawek. Możemy też w zeznaniu nanieść zmiany
i je zaakceptować np. w przypadku gdybyśmy chcieli skorzystać z ulg podatkowych lub odliczeń od podatku PIT. Ale mamy też możliwość odrzucenia przygotowanego przez Urząd zeznania i złożenia go samodzielnie.

 

Jeżeli nie wykonamy żadnej z czynności tj. nie zaakceptujemy bądź nie odrzucimy zeznania, wówczas przygotowane zeznanie przez administrację skarbową zostanie automatycznie zaakceptowane w ostatnim dniu terminu na jego złożenie czyli 30 kwietnia 2019 r.
W takim przypadku jeżeli będziemy mieli zobowiązanie z tytułu niedopłaty przez nas podatku do Urzędu, Urząd nas o tym poinformuje w terminie miesiąca
od upływu terminu do zapłaty tego podatku. Jednocześnie będziemy musieli dokonać wpłaty podatku w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji
z Urzędu.

 

Zalecam weryfikację danych przygotowanego przez urząd zeznania z uwagi na możliwość błędnie sporządzonego naszego zeznania, a może chcielibyśmy skorzystać z ulg podatkowych lub odliczeń od podatku PIT np. za internet lub przekazać 1% naszego podatku należnego fiskusowi  na rzecz  organizacji pożytku publicznego a w poprzednim roku nie skorzystaliśmy z takiej możliwości.
Możemy też zmienić rachunek bankowy na który Urząd ma zwrócić nam nadpłacony podatek.
W tym roku  mamy możliwość wprowadzenia tej zmiany w zeznaniu rocznym bez potrzeby aktualizacji danych na odrębnym formularzu.

 

Pamiętajmy, że z podatku PIT za 2018 rok musimy się rozliczyć do 30 kwietnia 2019 roku.

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zmianami) 

 

 

źródło: Ministerstwo Finansów - opracowanie własne

 

Autor: Mirosława Łapińska

 

Jak rozliczyć się z fiskusem za rok 2018?

ulga podatkowa

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >