4.

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się,
a my zajmiemy się rozliczeniem Twojej firmy

Biuro Rachunkowe Piaseczno

3.

Dostarczaj na czas dokumenty
księgowo - kadrowe

Biuro Rachunkowe Piaseczno

2.

Powierz nam swoją księgowość

Biuro Rachunkowe Piaseczno

1.

Zadzwoń, umów się na spotkanie

Biuro Rachunkowe Piaseczno

Proces współpracy

Nasze doświadczenie.

Twój zysk!

 

• Potrzebujesz fachowej pomocy księgowej?

 

• Nie chcesz ponosić kosztów zatrudnienia księgowej?

 

•  Nie chcesz ponosić kosztów personalnych ?

 

• Nie chcesz angażować się w kontrolę jakości i efektywności pracy pracownika ?

   

 

• Nie trać czasu w korkach- obierzemy od Ciebie dokumenty.

 

• Udziel nam pełnomocnictwa a będziemy reprezentować Cię
w Urzędzie  Skarbowym, 
 ZUS.

KONTAKT  >

Rozpocznijmy

współpracę

 

Obniż koszty prowadzenia księgowości. 

 

Zlecenie nam księgowości umożliwia uzyskanie oszczędności rzędu 20-50% w stosunku do całkowitych kosztów prowadzenia księgowości samodzielnie.

 

Świadczymy usługi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
w zakresie:

 

 • sporządzania zeznań 
  o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),

 • zwrotu VAT niektórych wydatków związanych
  z budownictwem mieszkaniowym (VZM),

 • sporządzania wniosków emerytalnych,

 • innych usług według zapytań klienta.

Klient indywidualny

Oferujemy:

 

 

 

 

 • prowadzenie kartotek pracowniczych,

 • sporządzanie listy płac,

 • prowadzenie rozliczeń podatku od osób
  fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę,

 • sporządzanie niezbędnych informacji,

 • deklaracji i ewidencji,

 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców.

 

 

 

 

 

Obsługa 

kadrowo - płacowa

Świadczymy kompleksową 
obsługę finansowo- księgową
w zakresie prowadzenia:

 

 • ksiąg rachunkowych,

 • ksiąg przychodów i rozchodów,

 • ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT.


Oferujemy specjalistyczne usługi księgowe w zakresie:

 

 • wyprowadzania zaległości,

 • weryfikacji ksiąg i sprawozdań księgowych,

 • analiz ekonomicznych,

 • tworzenia polityki rachunkowości
  i zakładowego planu kont,

 • współpracy z biegłymi rewidentami,

 • pomocy w rejestracji firmy,

 • pomocy w wyrejestrowaniu firmy,

 • konsultacji i doradztwa,

 • sporządzania deklaracji podatkowych,

 • sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat,

 • kontaktów z Urzędami Skarbowymi
  i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

 • przygotowywania raportów i analiz finansowych.

 

 

Usługi

księgowe

Biuro Rachunkowe Piaseczno
Biuro Rachunkowe/księgowość/ Piaseczno


Współpraca
z nami  
po prostu się opłaca

 

Biuro Rachunkowe

05-500 Piaseczno

Ul. Warszawska 21

księgowość Piaseczno

KONTAKT >

Omega24 

Biuro Rachunkowe

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno